मराठी कविता संग्रह

नामंजूर

22:00 Sujit Balwadkar 2 Comments Category : , ,

जपत किनारा शीड सोडणे -- नामंजूर!
अन वार्याची वाट पहाणे -- नामंजूर!
मी ठरवावी दिशा वाहत्या पाण्याची
येईल त्या लाटेवर डुलणे -- नामंजूर!

मला ऋतुंची साथ नको अन् कौल नको
मला कोठल्या शुभशकुनांची झूल नको
मुहुर्त माझा तोच ज्याक्षणी हो इच्छा
वेळ पाहुनि खेळ मांडणे -- नामंजूर!

माझ्याहाती विनाश माझा! कारण मी!
मोहासाठी देह ठेवतो तारण मी!
सुंदरतेवर होवो जगणे चक्काचूर
मज अब्रूचे थिटे बहाणे -- नामंजूर!

रुसवे -- फ़ुगवे ... भांडणतंटे ... लाख कळा
आपला -- तुपला हिशेब आहे हा सगळा
रोख पावती इथेच द्यावी अन् घ्यावी
गगनाशी नेणे गार्हाणे -- नामंजूर!

नीती, तत्वे ... फ़सवी गणिते! दूर बरी!
रक्तातील आदिम जिण्याची ओढ खरी!
जगण्यासाठी रक्त वहाणे मज समजे,
पण रक्ताचा गर्व वाहणे -- नामंजूर!

- मौनाची भाषांतरे, संदिप खरे

RELATED POSTS

2 अभिप्राय