मराठी कविता संग्रह

मला कर्पुराचे जिणे पाहिजे

22:35 Sujit Balwadkar 1 Comments Category :

Vaibhav Joshi
तुला पाहताना तुझा होत गेलो
अता काय माझे असे राहिले
तुझा मोह माझ्यामधे चेतला अन्
दिवे पंचप्राणातुनी तेवले

अशी मुग्ध लाही कधी सोसली ना
कधी पाहिला दाहही कोवळा
तिन्ही काळ देहात माझ्या अताशा
उमलतात सर्वांगस्पर्शी झळा

परी चंद्रमा येइतो स्वागताला
नभी पेटले चांदणे पाहिजे
तुझे दिव्य लावण्य ओवाळण्याला
मला कर्पुराचे जिणे पाहिजे ....


.box {
box-shadow: 5px 5px 2px black;
-moz-box-shadow: 5px 5px 2px gray;
-webkit-box-shadow: 5px 5px 2px black;
position: relative;
-webkit-transition: top 300ms linear;
}
.box:hover {
top: 20px;
}- वैभव जोशी
सोबतीचा करार

RELATED POSTS

1 अभिप्राय