मराठी कविता संग्रह

जखमांचं देणं

19:09 Sujit Balwadkar 0 Comments Category : ,

आकाशपण
हटता हटत नाही
मातीपण
मिटता मिटत नाही
आकाश मातीच्या
या संघर्षात
माझ्या जखमांचं देणं
फिटता फिटत नाही.

- छंदोमयी, कुसुमाग्रज

RELATED POSTS

0 अभिप्राय