मराठी कविता संग्रह

अफाट होती तुझी स्मरणशक्ती

16:42 Sujit Balwadkar 0 Comments Category :

अफाट होती तुझी स्मरणशक्ती
तुला नेमके ठाऊक होते, एकमेकांना पहिल्यांदा पाहीले
तेव्हा सुर्याचा पृथ्वीशी असलेला नेमका कोन
एकमेकांच्या नजरेत हरवताना
आपण नक्की किती होतो एक का दोन ?
तुला ठाऊक होते माझ्या कुठल्या शर्टला होती किती बटने?
कुठल्याचा उसवला होता खिसा ?
रात्रभर गाणी म्हणून दाखवताना
नेमका कितव्या गाण्याला बसला होता घसा ?
तुझ्याशी बोलताना चुकून जांभई निसटली
त्या दिवसाची तारीख, महिना, वर्ष, वेळ
आणि एकूण किती मायक्रो सेकन्द टिकू शकला होता ?
मुश्किलीने एकमेकांशी अबोला धरण्याचा खेळ
आठवते का तुला रातराणी शेजारी बसून
कविता म्हणून दाखवताना
फुललेल्या एकूण कळ्यांची संख्या
माझ्या अक्षराची पुस्तकात लिहीलेली मानसशास्त्रीय व्याख्या
नेमके आठवत होते तुला
कवितानी बोट टिकवले होते ते नेमके कुठल्या क्षणांवर
आणि मनावरील पानावर कोरल्या गेल्यावरही
कुठली कविता कुठल्या पानावर
अफाट होती तुझी स्मरणशक्ती
मलाच कसे काय विसरलीस कुणास ठाऊक ?

- आयुष्यावर बोलु काही, संदीप खरे

RELATED POSTS

0 अभिप्राय