मराठी कविता संग्रह

अशीच यावी वेळ एकदा

00:40 Sujit Balwadkar 0 Comments Category : ,

अशीच यावी वेळ एकदा स्वप्नी देखील नसताना
असे घडावे अवचीत् काही तुझ्या समीप असताना

अशाच एका संध्याकाळी एकांताची वेळ अचानाक
जवळ् नसावे चिट्ट्पाखरु केवळ् तुझी न् माझी जवळीक

संकोचाचे रेशीम पडदे हा हा म्हणता विरुन जावे
समय सरावा मंदगतीने अन प्रितेचे सुर जुळावे

मी मागावे तुझीयापाशी असे काहीसे निघताना
उगीच करावे नको नको तु हवेहवेसे असताना

शब्दावाचुन तुला कळावे गुज मनी या लपलेले
मुक्तपणे तु उधळुन द्यावे जन्मभरीचे जपलेले....- सॉमित्र (गारवा)

RELATED POSTS

0 अभिप्राय