मराठी कविता संग्रह

रोज

01:59 Sujit Balwadkar 0 Comments Category : ,
गात्रागात्राला फुटल्या
तुझ्या लावण्याच्या कळ्या
जन्म वेढून बांधिती
तुझ्या भासांच्या साखळ्या!

रोज तुझ्या वेणीसाठी
डोळे नक्षत्रे खुडती;
रोज तुझ्या भेटीसाठी
बाहू आसवांचे होती!

- (रंग माझा वेगळा) सुरेश भट

RELATED POSTS

0 अभिप्राय