मराठी कविता संग्रह

पायपीट

01:58 Sujit Balwadkar 0 Comments Category :

दुःखाच्या वाटेवर
गाव तुझे लागले;
थबकले न पाय तरी
हृदय मात्र थांबले!

वेशीपाशी उदास
हाक तुझी भॆटली
अन् माझी पायपीट
डॊळ्यातुन सांडली

RELATED POSTS

0 अभिप्राय