मराठी कविता संग्रह

एवढच ना

00:41 Sujit Balwadkar 2 Comments Category : ,

एवढच ना ,एकटे जगु
एवढच ना.....

आमच हस ,आमच रड
ठेवुन समोर एकटेच जगु
एवढच ना.....

रात्रीला कोण ,दुपारला कोण
जन्माला अवघ्या ,या पुरलय कोण्
श्वासाला श्वास् क्षणाला क्षण
दिवसाला दिवस जोडत जगु
एवढच ना.....

आंगणाला कुंपण् , होतच कधी
घराला आंगण् ,होतच कधी
घराचे भास अंगणाचे भास
कुंपनाचे भासच भोगत् जगु
एवढच ना.....

आलात तर आलात, तुमचेच पाय
गेलात तर गेलात ,कुणाला काय
स्वताच पाय स्वताच वाट्
स्वताच सोबत होउन् जगु
एवढच ना.....

मातीच घर ,मातीच दार
मातीच्या देहाला, मातीचे वार
मातीच खरी मातीच बरी
मातीत माती मिसळत जगु
एवढच ना....

- संदीप खरे

RELATED POSTS

2 अभिप्राय