मराठी कविता संग्रह

मनाशीच जो जो करावा विचार

16:19 Sujit Balwadkar 0 Comments Category :

B G Limaye

मनाशीच जो जो करावा विचार
वारावर वार चालतात

आपलीच इजा घ्यावी दुखवून
जखम उतून चरताना

आपलेच कसे काळीज दुखते
सुगीही सुकते हंगामात

खोल समुद्रात उंच माळावर
जीव सुळावर चढलेला

का ही तडफड माझ्याच अंतरी
दूर दिगंतरी निनादत

घडले तसेच आताही घडते
त्याचे का कढ ते उसळती

कितीही वाटले कापावीच नाळ
तेवढ्यात बाळ हुंकारते

चाललो सोसत जन्माच्या वेदना
काय आता कुणा निरूपावे


.box {
box-shadow: 5px 5px 2px black;
-moz-box-shadow: 5px 5px 2px gray;
-webkit-box-shadow: 5px 5px 2px black;
position: relative;
-webkit-transition: top 300ms linear;
}
.box:hover {
top: 20px;
}- फ मुं शिंदे
ज्येष्ठ कवी प्रा. फकीरराव मुंजाजी शिंदे अर्थात फ मुं शिंदे ह्यांच्या " फकिराचे अभंग"
ह्या काव्यसंग्रहातील ही अभंगवाणी
शब्द आणि चित्र आभार - B G Limaye

RELATED POSTS

0 अभिप्राय