मराठी कविता संग्रह

मी काहीही लिहिले तरी

18:33 Sujit Balwadkar 1 Comments Category :

मी काहीही लिहिले तरी
तू वाह काय म्हणतोस
कधी तर नाक मुरड

कधी तर लेखणी हिसकावून
माझी वही भिरकावून दे

वेडे असं काय
तुझ्या अंगाखांद्यावर खेळणारे शब्द

तुझ्या चेह-यातून परावर्तित होणारी किरणें

तुझ्या झुकलेल्या पापणीतला

आर्त भाव

तुझ्या ओठावरची अधिरता

तुझ्या लेखणिला सलाम करणारी
तुझ्या गालावर रुळणारी केसांची बट

सगळं सगळं
ईतके विलोभणिय असतं की

मी आपसुकच वाह म्हणुन जातो

सगळ्यात कहर म्हणजे तू
तुझ्याच कवितेला न्याहाळताना

मला तुझ्यातली कविता
डोळ्यात साठवता येते त्याचं काय?


.box {
box-shadow: 5px 5px 2px black;
-moz-box-shadow: 5px 5px 2px gray;
-webkit-box-shadow: 5px 5px 2px black;
position: relative;
-webkit-transition: top 300ms linear;
}
.box:hover {
top: 20px;
}- कल्पी जोशी

RELATED POSTS

1 अभिप्राय