मराठी कविता संग्रह

पांडुरंगा

14:58 Sujit Balwadkar 0 Comments Category :

Ashok Naigaonkar

उसवली ओवी फाकला अभंग
ऐशी स्थिती झाली पांडुरंगा ||

अगा येथे झाला तुडुंब अंधार
दिवे गेले तेही दिसेचिना ||

पामरांचे जग रोजची भाकरी
आणिक आयुष्य ढकलती ||

ज्ञानियासी येथे निवृती वेतन
आणिक इतरा फाके होती ||

कोसळले रस्ते तत्त्व धुके झाले
आणीक गोंधळी गाजती हा ||

भुतकाळाऽचेही भूत पाठी येते
आणि वर्तमान सुटले गा ||

दिसे भविष्याला लागलीहे आग
धग धग धऽग चोहीकडे ||

विश्वासाचा सूर्य उजाडेल केव्हा
कासावीस प्राण पांडुरंगा ||


.box {
box-shadow: 5px 5px 2px black;
-moz-box-shadow: 5px 5px 2px gray;
-webkit-box-shadow: 5px 5px 2px black;
position: relative;
-webkit-transition: top 300ms linear;
}
.box:hover {
top: 20px;
}- वाटेवरच्या कविता, अशोक नायगावकर

RELATED POSTS

0 अभिप्राय