मराठी कविता संग्रह

चांदणं

16:32 Sujit Balwadkar 1 Comments Category :

Manasvi
चंद्राने टाकले होते अंग तेव्हा
चांदणे टिपूर पडले होते.
चांदण्या बागडत होत्या तेव्हा
चांदणे मधुर हसले होते…

झुळूक वाहिली होती मंद तेव्हा
निशिगंध पसरले होते…
वाकले होते झाड काठावर तेव्हा
त्याला प्रतिबिंब गवसले होते…

तू भेटलीस त्या राती तेव्हा
तृणांवर दवबिंदू उगवले होते…
माझ्या मिठीत विरलीस तू तेव्हा
घड्याळ, क्षणांची नोंद विसरले होते…

.box {
box-shadow: 5px 5px 2px black;
-moz-box-shadow: 5px 5px 2px gray;
-webkit-box-shadow: 5px 5px 2px black;
position: relative;
-webkit-transition: top 300ms linear;
}
.box:hover {
top: 20px;
}- मनस्वी - Vinayak V Belose

SoundCloud Link - चांदणं

RELATED POSTS

1 अभिप्राय