मराठी कविता संग्रह

पाऊस

23:39 Sujit Balwadkar 0 Comments Category :

Unaad

कधी कोण जाणे
तुला कळेल पाऊस ?
हुंदक्यातुन तुझ्यात
उन्मळेल पाऊस...

एवढी जीवघेणी
वळणे तुझ्या ठायी!
तुझा घाट पाहून
तसा वळेल पाऊस!!

तु थांब तुला
भिजवत राहील,
तु धाव तुझ्यापूढे
पळेल पाऊस...

डोळ्यात कधी आणू
नकोस श्रावणधारा,
त्याला पूसता येईना
म्हणून कळवळेल पाऊस...

कधी येवूच नको
ह्या पावसात तू...
वीज चालते जमिनीवर
म्हणून ऊभा जळेल पाऊस!!.box {
box-shadow: 5px 5px 2px black;
-moz-box-shadow: 5px 5px 2px gray;
-webkit-box-shadow: 5px 5px 2px black;
position: relative;
-webkit-transition: top 300ms linear;
}
.box:hover {
top: 20px;
}- उनाड ...

RELATED POSTS

0 अभिप्राय