मराठी कविता संग्रह

तू माग असे काही

00:42 Sujit Balwadkar 1 Comments Category :

Unaad
जे देता-देता माझा अवघा
जन्म संपून जाई
तू माग असे काही
कधी तुझ्या अंगणीचा
पारीजात होऊन बहरेन मी
आकाशीचा तारा होऊन
तुझ्या ईच्छेसाठी निखळेन मी
तुझ्यामुळे सुरूवात मी
तुझ्यातला युगांत मी
तुझ्यासवे घन रुप मज
तुजवीण मी गं राई
तुझी झोळी भराया
आभाळाची ओंजळ पूरणार नाही
तू मागं असे काही . . .

- उनाड

RELATED POSTS

1 अभिप्राय