मराठी कविता संग्रह

देश स्वातंत्र्या तुझ्याहुन दूर आला

00:27 Sujit Balwadkar 0 Comments Category :


Share on Facebook
गाढवाला कोकिळाचा सूर आला
राष्ट्रप्रेमाचा अचानक पूर आला

देव व्हावे वाटले दगडास इथल्या
देशभक्तीचा पुन्हा शेंदूर आला

अंतरी ना आग कुठली पेटली पण,
काल विझलेल्या चितांचा धूर आला

जांभई देऊन वदला तो तिरंगा,
दिवस माझा एक क्षणभंगूर आला

पंधरा आगस्ट जितके येत गेले
देश स्वातंत्र्या तुझ्याहुन दूर आला

- अभिजीत दाते

Text & Image courtesy: BG Limaye

RELATED POSTS

0 अभिप्राय