मराठी कविता संग्रह

पाऊस

15:37 Sujit Balwadkar 0 Comments Category :


Share on Facebook

पाऊस
देवळाजवळचा ;
पाराजवळचा
पाऊस.
देवळापलीकडचा
परापलीकडचा
पाऊस
सर्व

पाऊस
रस्तोरस्ती
रस्त्याच्या पलीकडचा
पाऊस
रस्त्यात
सर्व काळोखात
वस्त्यात

आयुष्यात
गल्लीबोळात
जुनेरात
आठवणींच्या
पातळात
समईत

पाऊस
डोळ्यांत
सर्व.

- ग्रेस

Text & Image courtesy: BG Limaye

RELATED POSTS

0 अभिप्राय