मराठी कविता संग्रह

एवढ्यात तिरडी उचलु नका

02:53 Sujit Balwadkar 0 Comments Category : ,

एवढ्यात तिरडी उचलु नका थोडं अजुन हसु द्या मला
लगेच चिता पेटवु नका थोडं अजुन जगु द्या मला

ती येईलच इतक्यात जरा एकटयाला पडु देत मला
माझ्यासाठी तिला रडताना डोळे भरुन पाहु द्या मला


- misc
FOR MORE -
http://marathikavitaa.blogspot.com/

RELATED POSTS

0 अभिप्राय