मराठी कविता संग्रह

तू भिजूही नको एवढी साजणी

01:47 Sujit Balwadkar 0 Comments Category : ,

पावसा रे किती आसवे मागतो
मी किती द्यायचे का असे वागतो .....?

मेघ पेंगायला लागले सावना
चंद्र मेघांतला का तरी जागतो ??

काळजाची व्यथा बोललो ना कुणा
थेंब होऊन ये मी तुला सांगतो !!!

पावसाच्या सरी कोसळू लागता
मी कशाला तुझ्या भोवती रांगतो ?

तू भिजूही नको एवढी साजणी
तोल माझा गडे बघ ढळू लागतो !!!

- abhijit

RELATED POSTS

0 अभिप्राय