मराठी कविता संग्रह

प्रणाली..

02:31 Sujit Balwadkar 0 Comments Category :

कणकण झरतो मी मन्द आकाश होतो
अविचल सरणान्च्या दिव्य भासात न्हातो

पळभर हलणारा चन्द्र होतो डहाळी
विहग झुलत तेथे रंग त्याचा गव्हाळी

नयन गड्द माझे द्रुश्य नेती तळाला
मीणमीण पणतीच्या आटवू क घराला..?

- ग्रेस

RELATED POSTS

0 अभिप्राय