मराठी कविता संग्रह

आयुष्य तेच आहे

18:14 Sujit Balwadkar 0 Comments Category :

आयुष्य तेच आहे
रोग जुनेच आहेत
उपचार घेतो त्याला
नाव नवेच आहे

आयुष्य तेच आहे
स्वप्नं खोटेच आहे
भानावर येताच
वास्तवाचे चटकेच आहे

आयुष्य तेच आहे
मधूर गाणेच आहे
निसर्ग छेडी संगीत
लयबद्ध होणेच आहे

आयुष्य तेच आहे
माणसांचे मळेच आहे
एखादं दुसरा सजीव
बाकी निर्जीव पुतळेच आहे

आयुष्य तेच आहे
सांगतात सारेच आहे
एक सारखं वाटतं नाही
आयुष्य कुठेच आहे

आयुष्य तेच आहे
अधांतरी वाटेचं आहे
मृत्यूच एक सत्य
बाकी खोटेचं आहे

आयुष्य तेच आहे
सौंदर्यांवर भाळलेच आहे
मी मागितला चंद्र
हात पोळलेच आहे

आयुष्य तेच आहे
वेडे म्हणणारे खुळेच आहेत
शहाण्यांची ओळख
वेड्यां मुळेच आहे

आयुष्य तेच आहे
प्रश्न वाकडेच आहे
मनाला जे पटतं
मेंदूसाठी कोडेच आहे

आयुष्य तेच आहे
हलके फुलकेच आहे
आठवणी राहील्या मागे
समाधान इतुकेच आहे

- संगीता जोशी

RELATED POSTS

0 अभिप्राय