मराठी कविता संग्रह

परश्या म्हणायचा

01:57 Sujit Balwadkar 1 Comments Category :

Vaibhav Joshi
परश्या म्हणायचा
“गपकन हात धर आणि मोकळं कर !
तुम्ही बामनं पन ना ss
जेवायचं सोडून
ताटाच्या महिरपीत लै रमता राव “
परश्याचं जाऊ दे ,
पण महिरपीने भूक मारली हे तर नाकारता येत नाही ..
आता तुझ्यावर कविता लिहायची म्हणजे
ब्रम्हांड आठवतं ..

.box {
box-shadow: 5px 5px 2px black;
-moz-box-shadow: 5px 5px 2px gray;
-webkit-box-shadow: 5px 5px 2px black;
position: relative;
-webkit-transition: top 300ms linear;
}
.box:hover {
top: 20px;
}- वैभव जोशी

RELATED POSTS

1 अभिप्राय