मराठी कविता संग्रह

वाटून घ्यावे वाटले

17:12 Sujit Balwadkar 0 Comments Category :


Share on Facebook

वाटून घ्यावे वाटले.. वाट्यातले..
देवू जरा आपापल्या नशिबातले.!

पसरून झोळी काय मागावे तुला..
जर द्यायचे तर दे तुझ्या ताब्यातले.!

शोधू कसे पाझर सुन्या नजरेत मी..
गेले कुठे आता झरे डोहातले.?!

- ममता सिंधुताई

RELATED POSTS

0 अभिप्राय