मराठी कविता संग्रह

आसवांचे जरी हसे झाले

19:44 Sujit Balwadkar 0 Comments Category :

आसवांचे जरी हसे झाले!
हे तुला पाहिजे तसे झाले!!

चंद्र आला निघुनही गेला!
ऐनवेळी असे कसे झाले!!

शोधुनी मी तुला कुठे शोधु!
चेहऱ्याचेच आरसे झाले!!

पाहिले दुःख मी तुझे जेव्हा!
दुःख माझे लहानसे झाले!!

आग ओकून मी किती ओकू!
शब्द सारेच कोळसे झाले!!

संपले हाय बोलणे माझे!
जे तुझ्याशी कसेबसे झाले!!


- सुरेश भट

RELATED POSTS

0 अभिप्राय