मराठी कविता संग्रह

आताच अमृताची बरसून रात गेली...

18:19 Sujit Balwadkar 0 Comments Category :

आताच अमृताची बरसून रात गेली
आताच अंग माझे विझवून रात गेली

मजलाच हाय माझे जपता न भान आले
मजलाच ऐनवेळी उधळून रात गेली

उरले जरा जरासे गगनात मंद तारे
हलकेच कूस माझी बदलून रात गेली

अजूनी सुगंध येई दुलईस मोगर्‍याचा
गजरा कसा फुलांचा विसरुन रात गेली

- सुरेश भट

RELATED POSTS

0 अभिप्राय