मराठी कविता संग्रह

गेलीस तेव्हा फुले माझ्याजवळ रडली

02:26 Sujit Balwadkar 0 Comments Category :

गेलीस तेव्हा
फुले माझ्याजवळ रडली
मी जाऊ दिले म्हणून
माझ्यावरच चिडली
भासे तुझ्याविना
जग हे सुने सुने
भासे तुझ्याविना
शरीर काळजाउणे
डोळ्यांसमोर फ़क्त
तूच उभी असतेस
झाकले तर मात्र
श्वासांतून जाणवतेस
तु येण्याच्या आशेत
क्षण क्षण झुरतो आहे
तू जवळ नसल्याणे
मी अर्धाच उरलो आहे .

- अभिजित…

RELATED POSTS

0 अभिप्राय