मराठी कविता संग्रह

वेदना अंतरी ची...

03:06 Sujit Balwadkar 0 Comments Category : ,

वेदना अंतरी ची...
केल्या असतील चुका
प्रीतीपण केली.

वेदना अंतरी ची मज
आता साहवत नाही
गुन्हा असा मी काय केला
मज सांगाल काय कोणी?

हळहळती सारे परी
चालत मात्रा कुणाचीही नाही

अश्वत्थाम्याच्या भाळी जखम जशी
मज ही खोलवर जाळीत जाई
बहू म्हणती अमरत्व वरदान असे हे
मज साठी हा उ:शाप ही नाही

साधावयाचे त्यास जे
ते साधलेच नाही

विद्ध करुनी मज
पारधी ही मुक्त नाही
खंत एकच त्याची, स्वत्व परी
माझे त्याच्या काबूत नाही

युध्द असे हे यातूनी
सुटका कुणाचीच नाही

उभा कुरुक्षेत्री परंतू
अर्जुन मी नाही
साधु कसे लक्ष्य
करुनी शिखंडीस सामोरी?

निशब्द असा मी
पाहतो वाट पहाटेची...

विजयी अखेर प्रीतीच होईल
यात शंकाच नाही
परंतू काळ किती जाईल
मज सांगाल काय कोणी?

वेदना अंतरी ची मज
आता साहवत नाही

-- अनामिक

RELATED POSTS

0 अभिप्राय