मराठी कविता संग्रह

गजरा

01:52 Sujit Balwadkar 3 Comments Category :

जिथे माळला तिथे दिसे हा खुलून गजरा

कधी कुंतली, कधी मनगटी सजून गजरा

जरी रात्रभर फुलून गेला थकून गजरा

तनू गंधिता करून गेला पिचून गजरा

इथे इंगळी मदनज्वराची डसे जिवाला

तिथे आग पेटवून गेला निवून गजरा

जरी ती नको नको म्हणे पण खरे नव्हे ते

जुमानू नको विरोध, जा विस्कटून गजरा

नव्याने तुला पटेल ओळख कळी-कळीची

नव्याने पुन्हा बघून जा उलगडून गजरा

तसा मत्सरी स्वभाव नाही जरी कळ्यांचा

परी स्त्रीसुलभ तपास घेतो कसून गजरा

जरा टाकता कटाक्ष मी वेगळ्या फुलावर

कसा रात्रभर अबोल होतो रुसून गजरा

असे काय बोललास गुंजारवात त्याला

पहा, भृंग, लाजण्यात गेला गढून गजरा

- मिलिंद फ़णसे

RELATED POSTS

3 अभिप्राय