मराठी कविता संग्रह

गर याद रहे...

15:22 Sujit Balwadkar 0 Comments Category :मरगळलेले शब्द नसावे
सळसळणारे गीत असो
नफ़ा फ़ायदा सोडून देऊन
कळवळणारी प्रीत असो

विलक्षणावर प्रेम असावे
ऐरे गैरे साथ नसो
जिवंत उत्साहात मरावे
कोमेजून शंभरी नको

सदा सजन आकाश दिसावे
पंखावर काजळी नको
भुषण येवो दूषण येवो
मार्गावर कुंपणे नको

जाईन आज किंवा मी उद्या
उरेल ना काही माघारी
पण जे जगलो क्षणभर त्याचा
किंचित पश्चात्ताप नको

- नाम गुम जायेगा

RELATED POSTS

0 अभिप्राय