मराठी कविता संग्रह

दडपण

16:49 Sujit Balwadkar 0 Comments Category :

हे आकाश

असं दबा धरुन बसलंय केव्हापासनं? या ढगांचं

प्रेत कुणीच कसं अजून उचलीत नाही?

झाडांच्या हाडांची

तर झाली आहेत काडें

हे सगळे....

सगळं एकदाचं कोसळत का नाही?

- सदानंद रेगे

RELATED POSTS

0 अभिप्राय