मराठी कविता संग्रह

गाभारा

15:12 Sujit Balwadkar 2 Comments Category :

पत्रव्यवहार चालु आहे.. दुसर्‍या मुर्तीसाठी
पण तुर्त गाभार्‍याचे दर्शन घ्या.
तसे म्हटले तर, गाभार्‍याचे महत्व अंतिम असत,
कारण गाभारा सलामत तर देव पचास.
- कुसुमाग्रज

RELATED POSTS

2 अभिप्राय