मराठी कविता संग्रह

लल्लाटी भंडार

01:57 Sujit Balwadkar 0 Comments Category : ,

अजय अतुल यांनी संगीत दिलेले हे राष्ट्रिय पुरस्कार विजेत चित्रपट ’जोगवा’ ह्या चित्रपटातील गीत

नदीच्या पल्याड, आईचा डोंगर (२)
डोंगर माथ्याला, देवीचं मंदिर (२)
घालू जागर जागर, डोंगर माथ्याला (२)
हे लल्लाटी भंडार दूर लोटून दे अंधार
आलो दुरून, रांगून, डोंगर येंगुन, उघड देवी दार (२)
नदीच्या पाण्यावर, आन्गीण फुटत (२)
तुझ्या नजरेच्या तालावर, काळीज डुलत (२)
नाद आला गं आला गं, जीवाच्या घुंग्राला (२)
हे लल्लाटी भंडार दूर लोटून दे अंधार
आलो दुरून, रांगून, डोंगर येंगुन, उघड देवी दार (२)
नवसाला पाव तू, देवी माझ्या, हाकला धाव तू
हाकला धाव तू, देवी माझ्या, अंतरी रहावं तू
देवी माझ्या, अंतरी रहावं तू, काम क्रोध अर्पुनी लाव तू
काम क्रोध मर्दुनी लाव तू, देवी माझी पार कर नाव तू
डोळा भरून, तुझी मुरत पाहीन
मुरत पाहीन, तुझा महिमा गाईन
महिमा गाईन, तुला घुगर्‍या वाहीन
घुगर्‍या वाहीन, तुझा भंडारा खाईन
दृष्ट लागली लागली, हळदीच्या अंगाला (२)
हे लल्लाटी भंडार दूर लोटून दे अंधार
आलो दुरून, रांगून, डोंगर येंगुन, उघड देवी दार (२)
यल्लम्मा देवीचा जागर ह्यो, भक्तीचा सागर
निवदाची भाकर दाविती हि, जमल्या गं लेकरं
पुनवंचा चांदवा, देवीचा गं, मायेचा पाझर
आई तुझा, मायेचा पाझर, सागर ह्यो, भक्तीचा सागर
खनं नारळानं, ओटी मी भरीन
ओटी मी भरीन, तुझी सेवा करीन
सेवा करीन, तुझा देव्हारा धरीन
देव्हारा धरीन, माझी ओंजळ भरीन
आई सांभाळ सांभाळ, कुशीत लेकराला
आई सांभाळ सांभाळ, कुशीत लेकराला
हे लल्लाटी भंडार दूर लोटून दे अंधार
आलो दुरून, रांगून, डोंगर येंगुन, उघड देवी दार (२)
यल्लम्मा देवीचा जागर ह्यो, भक्तीचा सागर
निवदाची भाकर दाविती हि, जमल्या गं लेकरं
पुनवंचा चांदवा, देवीचा गं, मायेचा पाझर
आई तुझा, मायेचा पाझर, सागर ह्यो, भक्तीचा सागर

संगीत : अजय-अतुल
गीत : संजय पाटिल
चित्रपट : जोगवा

RELATED POSTS

0 अभिप्राय