मराठी कविता संग्रह

जा जा जा दिले दिले मन तुला

03:14 Sujit Balwadkar 7 Comments Category :

जा जा जा दिले दिले मन तुला
कर त्याचे तू काही..काही... दिले दान पुन्हा घेणे माझ्या स्वभावात नाही...॥धृ॥

फुल मनाचे खुडून...दिले तुझिया हातात
ठेव ओंजळीत किंवा सोड काळाच्या नदीत
देठ पिकल्या फुलांना..देठ पिकल्या फुलांना...
भय निर्माल्याचे नाही
दिले दान पुन्हा घेणे माझ्या स्वभावात नाही... ॥१॥

जा जा जा दिले दिले मन तुला
कर त्याचे तू काही..काही... दिले दान पुन्हा घेणे माझ्या स्वभावात नाही...

तुला द्यावे मन.. असे काही कारण नव्हते...
एवढेच म्हणू आता, तुझ्या नशिबात होते..
पडे त्याच्या हाती दिवा..पडे त्याच्या हाती दिवा..
ज्याला दिसतच नाही
दिले दान पुन्हा घेणे माझ्या स्वभावात नाही... ॥२॥

जा जा जा दिले दिले मन तुला
कर त्याचे तू काही..काही... दिले दान पुन्हा घेणे माझ्या स्वभावात नाही...

मनाविण जगताना, वाटे मलाही बरेच
आता दुःख-बिख नाही..वाटे आश्चर्य सखेद
मला एक मन भारी..मला एक मन भारी..
तुला दोन्ही जड नाही..
दिले दान पुन्हा घेणे माझ्या स्वभावात नाही... ॥३॥

जा जा जा दिले दिले मन तुला
कर त्याचे तू काही..काही... दिले दान पुन्हा घेणे माझ्या स्वभावात नाही...

- संदिप खरे, आयुष्यावर बोलु काही

RELATED POSTS

7 अभिप्राय