मराठी कविता संग्रह

जोगीण

19:33 Sujit Balwadkar 0 Comments Category : ,

साद घालशील
तेव्हाच येईन
जितकं मागशील
तितकच देईन.

दिल्यानंतर
देहावेगळ्या
सावली सारखी
निघुन जाईन.

तुझा मुगूट
मागणार नाही
सभेत नातं
सांगणार नाही.

माझ्यामधल्या
तुझेपणात
जोगीण बनून
जगत राहीन.

- छंदोमयी, कुसुमाग्रज

RELATED POSTS

0 अभिप्राय