मराठी कविता संग्रह

असेनही जरी

01:12 Sujit Balwadkar 0 Comments Category : ,

असेनही जरी मी सर्वांनी सोडलेला...!!!
असेनही जरी मी साम्प्रत्काली मोड्लेला...!!!
परुंतु इतुके निश्चित मजला ठाव की
मी इथला - पण नक्षत्रांशी जोडलेला...!!!!

- मौनाची भाषांतरे, संदिप खरे

RELATED POSTS

0 अभिप्राय