मराठी कविता संग्रह

आषाढबन

01:14 Sujit Balwadkar 0 Comments Category :

इथलेच पाणी,

इथलाच घडा,

मातीमध्ये -

तुट्ला चुडा.


इथलीच कमळण,

इथलीच  टिंबे

पाण्यामध्ये -

फुटली बिंबे.


इथलेच उ:शाप,

इथलेच शाप,

माझ्यापशी -

वितळे पाप.


इथलीच उल्का,

आषाढ-बनात,

मावलतीची -

राधा उन्हांत.
-- ग्रेस

RELATED POSTS

0 अभिप्राय