मराठी कविता संग्रह

कोसळणारा पाऊस पाहुन

01:44 Sujit Balwadkar 0 Comments Category : ,

कोसळणारा पाऊस पाहुन
मला नेहमीच एक प्रश्न पडतो
माझं तर ठीक आहे
पण हा कुणासाठी रडतो
दव पडलेल्या गवतावरून
जेव्हा मी हात फ़िरवतो
तुझे अश्रू पुसतोय
आसाच मला भास होतो
गोडीगुलाबी अन थोडासा रुसवा,
खुप सारे प्रेम अन थोडासा राग हवा,
नको अंतर नको दुरावा
पावसाला लाजवील,
असाअसावा मैत्रीत ओलावा
मैत्री नको चंद्रा सारखी,
दिवसा साथ न देणारी,
नको सावली सारखी
सदा पाठ्लाग करणारी
मैत्री असावी अश्रुन सारखी
सदा सुख दु:खात साथदेणारी

- अनामिक

RELATED POSTS

0 अभिप्राय