मराठी कविता संग्रह

प्रतिक्षा

02:14 Sujit Balwadkar 0 Comments Category : , ,

असह्य उकाडा हिदेखील
तुझ्या येण्याचीच खूण
असं कळल्यापासून
त्याचीही प्रतीक्षाच आहे

तू आलास की धुडगुस
विस्कटणं ठरलेलं
तरी प्रतिक्षा संपत नाही

काळीज फाकून फाकून जाते
झाकून दु:ख ठेवू किती
नाती किती तोडून टाकू
दु:खासमोर वाकू किती

- इंद्रजित भालेराव
- सकाळ दिवाळी अंक २०००

RELATED POSTS

0 अभिप्राय