मराठी कविता संग्रह

सूर मागू तुला मी कसा ?

22:37 Sujit Balwadkar 0 Comments Category : , ,

सूर मागू तुला मी कसा ?
जीवना तू तसा, मी असा !

तू मला, मी तुला पाहिले
एकमेकांस न्याहाळिले
दुःख माझातुझा आरसा !

एकदाही मनासारखा
तू न झालास माझा सखा
खेळलो खेळ झाला जसा !

खूप झाले तुझे बोलणे
खूप झाले तुझे कोपणे
मी तरीही जसाच्या तसा !

रंग सारे तुझे झेलुनी
शाप सारे तुझे घेउनी
हिंडतो मीच वेडपिसा !

काय मागून काही मिळे ?
का तुला गीत माझे कळे ?
व्यर्थ हा अमृताचा वसा !

गीत - सुरेश भट
संगीत - पं. हृदयनाथ मंगेशकर
स्वर - अरुण दाते

RELATED POSTS

0 अभिप्राय